NYHED: Hverdagslydighed - DKK Esbjerg

Varde Dyrehospital
Gå til indhold

NYHED: Hverdagslydighed

NYT
Prøver

Herunder kan du se, hvilke øvelser der er med i bronze-sølv-guld-prøverne og derfor en del af træningen. Kursisterne skal ikke til prøve, du kan osse gå på holdet og bare suge inspiration til hundeaktivering og ha det sjovt.
Vil du til prøve: Du kan gå til prøve, uanset hvor prøven afholdes i landet. Det er kun DKK, der kan arrangere prøverne, der koster ekstra. Når en prøve er bestået, kan man få prøven skrevet ind i hundes stambog. Tre gange bestået guldniveau med forskellige dommere giver en elite-titel.

OBS: Programmet for 2023 har små ændringer, der ikke fremgår af nedenstående.
Vi træner naturligvis det nye program, ændringerne vil snarest komme her.
Bronze niveau

Maximum er 110 point, der skal opnås 85 point for at bestå bronze niveau.
En bestået øvelse giver 5-10 point.

1. SAMLE OP EFTER HUNDEN OG KONTROL AF ID
Hver fører medbringer en eller anden form for Hm-Hm-pose (og skal selvfølgelig benytte den om nødvendigt). Hunden skal bære navneskilt, være lovmæssigt forsikret og tilmeldt Dansk Hunderegister.
Hunden skal forholde sig roligt, mens ID-nummeret kontrolleres af bedømmer.

2. HALSBÅND OG LINE
Det er vigtigt, at halsbånd og line passer til hunden, og at føreren er i stand til at sætte det korrekt på hunden. Vær opmærksom på, at hunden ikke kan trække sig ud af halsbåndet. Der må kun anvendes halsbånd (uden pigge) eller fast sele. Hunden skal forholde sig roligt, mens man påsætter både halsbånd/sele samt line.

3. FØLGER I LØS LINE
Hunden følger fører i slap line i klappeafstand. Fører må ikke rykke i linen. Det skal vises, at hunden kan følge fører på både højre og venstre side. Der lægges vægt på, at fører forstår at motivere hunden. Der må belønnes med godbidder enkelte gange undervejs.

4. VENTER VED F.EKS. DØR/HAVELÅGE
Hunden - der er i line - skal vente, mens dør/havelåge bliver åbnet. Der sikres, at der er fri bane, fører og hund går igennem, og hunden venter derefter roligt, mens dør/havelåge bliver lukket.

5. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
Hunden kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Linen lægges ved hunden. Føreren går mindst 3 meter fra hund, der skal forholde sig i ro i 30 sekunder. Herefter går fører retur til hunden. Et enkelt stillingsskift kan accepteres. Øvelsen udføres med 1 hund ad gangen.
For at bestå må hunden ikke rykke sig mere end en kropslængde og blive på stedet i 15 sekunder.

6. IND OG UD AF KØRETØJ
Øvelsen starter med, at hund og fører venter ved bil, cykelkurv, anhænger eller lignende transportfaciliteter.
Ved indstigning skal hunden forholde sig i ro ved siden af ejeren, mens denne gør køretøjet klar til indstigning. Herefter skal hunden acceptere at blive håndteret, så den er forsvarligt installeret i køretøjet. Enten går hunden selv ind i køretøjet, eller den løftes ind.
Ved udstigning venter hunden roligt på, at køretøjet bliver åbnet, og forholder sig i ro, indtil den får påsat line, og der er fri bane for udstigning.
Vi anbefaler at hunden sidder i bur eller sele.

7. DAGLIG SOIGNERING
Hunden skal roligt acceptere, at fører kigger tænder, bid samt højre og vestre side, kikker alle 4 trædepuder, poter og negle samt kikker og lugter til begge ører.

8. INDKALD
Linen tages af hunden, og fører skal kunne kalde hunden til sig på 5-10 meters afstand. Hunden skal blot komme glad hen til fører og roligt afventer at linen påsættes - ikke nødvendigvis indtage nogen position. Hunden kan evt. holdes af en hjælper, mens fører går væk. Øvelsen afsluttes, når hunden igen er i line.

9. BLIVE HOLDT AF EN FREMMED
Hunden bliver holdt af en fremmed, fører går 10-15 meter væk og er i skjul i 10 sekunder, inden fører kommer retur til hunden. Hunden skal blot forholde sig nogenlunde rolig, mens fører er væk. Den skal ikke indtage en bestemt position.

10. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører besvarer 15 relevante spørgsmål enten skriftligt eller mundtligt om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf minimum 7 skal besvares korrekt for at bestå.

11. HILSE KONTROLLERET PÅ MENNESKER
En venlig fremmed person hilser først på fører og derefter på hunden. Hunden må IKKE må hoppe op ad den fremmede. Fører skal kunne bremse hund med stemmen, hvis den viser tegn på at ville hoppe op.

12. SØG
10 beholdere stilles på en række, der vil være godbidder eller anden form for fært i de 5. Hund og fører skal udpege de 5 rigtige beholdere. For at bestå skal de 5 beholdere udpeges.
Fører medbringer selv godbidder eller anden form for fært

13. TRICKS – 3 forskellige, heraf vælger hundeføreren ét af nedenstående tricks på dagen

A: Slalom mellem ben.
Hund skal gå slalom mellem ejers ben, mens ejer går 5 skridt fremad.
Øvelsen starter og slutter med hunden i line.

B: Hente genstand (rydde op).
Der placeres 1 genstand (som fører selv medbringer) sammen med 2 andre genstande på ca. 3 meters afstand. Hund skal på kommando hente den medbragte genstand, og lægge genstanden i en kurv/kasse. Kurven/kassen medbringes også af føreren selv.

C: RULLE
Hunden skal på kommandoen vise, at den kan rulle hele vejen rundt.
For at bestå skal hunden mindst lægge sig på siden.

14. HELHEDS INDTRYK
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation.

Sølv niveau

Maximum er 110 point, der skal opnås 90 point for at bestå sølv niveau. En bestået øvelse giver 5-10 point.

1. Gåtur PÅ FORTOV m.v.
Hund skal følge fører i slap line indenfor klappeafstand - også når fører eksempelvis drejer til siden og vender om. Der standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente, til fører krydser vejen til det modsatte fortov. På turen skal hunden roligt acceptere og møde forstyrrelser fra f.eks. cyklister, mennesker, andre hunde, kørestole, barnevogne, kondiløbere, paraply osv. Der må kun gives godbidder før og efter gå turen, samt ved standsning ved fortov.

2. INDKALD
Linen tages af hunden, og den skal blive på stedet. Fører går mindst 10 meter fra hunden og kalder den til sig. Hunden skal komme direkte hen til fører, og der afsluttes med, at hunden forholder sig roligt tæt ved fører. Når hunden er helt i ro, sættes linen på igen. Hunden skal sættes eller dækkes af, når fører går væk fra hunden.

3. FORBLIVE PÅ STEDET I LINE
Hunden er i line og kommanderes i ”dæk”, ”sit” eller ”stå” position. Linen tages af hunden, og fører tager linen med sig. Fører går mindst 6 meter væk fra hunden, der skal forblive på stedet i samme position i 1 minut. Herefter går fører retur til hunden og sætter linen på. Øvelsen laves i grupper på 2-3 hunde.
For at bestå skal hunden blive i positionen i 30 sekunder.

4. FØLGE FØRER VÆK FRA FORSTYRRELSER
Fører går med hunden - i slap line - ind i en gruppe af mennesker som bevæger sig rundt. Inde i gruppen tager fører linen af sin hund. Når fører forlader gruppen, skal hunden følge sin fører. Ca. 15 meter borte fra gruppen stopper fører og hund, linen påsættes igen, mens hunden forholder sig roligt.

5. IKKE TIGGE
Fører tager mad frem og spiser, mens hund er tæt ved i slap line. Hunden må ikke udvise anmassende tigge-adfærd eller stjæle af maden. Hunden må gerne kigge på fører og maden, den må gerne savle lidt.
For at bestå skal hunden acceptere, at fører tager mad frem og spiser.

6. EFTERLADE HUNDEN
Hunden bindes af i en max. 2 m lang line, og fører går ud af syne i 30 sek. Hunden skal roligt afvente, at fører kommer retur. Hunden må ikke hyle, gø eller lignende eller være generende for omgivelserne.

7. OMGÆNGELIGHED VED MAD
Hunden afventer at må tage noget spiseligt som føreren medbringer. Det lægges foran hunden, hunden må først tage det spiselige efter 3-5 sekunder, når der gives tilladelse. Hunden skal ligeledes acceptere, at fører på et tidspunkt roligt tager det spiselige fra den. Fører skal kunne kontrollere hunden alene ved brug af kropssprog og stemme. Føreren skal selv medbringe det spiselige.

8. POTETARGET
Man skal kunne sende sin hund hen til et target, som er placeret 5 meter fra føreren. Hunden skal stille sig på target med mindst 1 for pote og vente, indtil fører kommer hen til hund og sætter linen på. Fører medbringer selv et passende target.

9. POSITION PÅ AFSTAND
Fører sætter hunden af og går 3 meter væk. Positionen er valgfri. Herfra skal hunden skifte position 1 gang, fører går herefter tilbage til hunden. Hvilken position føreren vil benytte, oplyses til dommeren, inden øvelsen starter. Hunden må rykke sig en kropslængde.

10. UNDERSØGELSE AF EN FREMMED
Hunden holdes i linen af fører, og skal forholde sig roligt, mens en venlig fremmed grundigt undersøger hundens tænder, øjne, ører, poter og krop. Hunden skal blot forholde sig roligt, mens ”undersøgelsen” finder sted.

11. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører besvarer 15 relevante spørgsmål, enten mundtligt eller skriftligt, om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf min. 7. skal besvares korrekt for at bestå.

12. SØG
10 beholdere stilles på en række, der vil være godbidder eller en anden form for fært i de 5 beholdere. Hund og fører skal udpege de 5 rigtige beholdere. For at bestå skal de 5 beholdere udpeges.
Føreren medbringer selv godbidder eller anden form for fært.

13. TRICKS
3 forskellige, her vælger hundeføreren et af nedenstående tricks på dagen.

A. Slalom mellem ben
Hund skal gå slalom mellem førers ben, mens fører går 6 skridt forlæns og 6 skridt baglæns.
Øvelsen starter og slutter med hunden i line..

B. High five.
Hunden løfter hhv. højre og venstre pote, dommeren bestemmer rækkefølgen. Hunden skal udføre ilt 2 løft med hver pote.
For at bestå skal hunden minimum løfte 1 pote.

C. Rydde op
Der placeres 2 genstande, som føreren medbringer, sammen med 3 andre på ca. 3 meters afstand. Hunden skal på kommando hente de 2 genstande og lægge i en kurv/kasse. Kurven/kassen medbringes også af føreren selv. Bedømmeren bestemmer rækkefølgen.

14. HELHEDS INDTRYK
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation.

Guld niveau

Maximum er 110 point, og det kræver minimum 95 point for at bestå guld niveau.
En bestået øvelse giver 5-10 point.

1. GÅTUR PÅ FORTOV mv. I VARIERET TEMPO
Hunden følger fører i løs line i klappeafstand på begge sider - også når fører skifter retning og tempo. Der
standses ved fortovskant, hvor hunden roligt skal afvente førers tilladelse, før hund og fører går over gaden til
det modsatte fortov. På turen skal hunden acceptere forstyrrelser fra f.eks. andre hunde, cyklister, børn
og/eller voksne, kørestole, barnevogne, kondiløbere osv.
Gåturen skal minimum være på 200 meter, der må kun gives godbidder før og efter gåturen.

2. INDKALD UDEN LINE OG FØLGE
Fører går mindst 10 meter væk fra hunden og kalder hunden til sig. Hunden skal sættes eller dækkes af og
forblive i positionen, mens føreren går væk. Der afsluttes med, at hunden, der ikke er i line, men er under
kontrol, skal følge sin fører i rimelig nærhed over en afstand på ca. 15 meter. Der skiftes retning minimum 2
gange.

3. FORBLIVE PÅ STEDET UDEN LINE
Hunden dækkes af – uden line - og fører går mindst 10 meter fra hunden, der skal forholde sig i ro i 1 minut.
Efter 30 sekunder går føreren ud af syne i 10 sekunder. Fører returnerer til hunden og sætter linen på. Kan
laves i grupper af max 3 hunde.

4. SENDE HUNDEN I ”SENG”
Fører medbringer hundens kurv, tæppe, bur eller lignende som placeres mindst 5 meter fra hund og fører. Fører sender så hunden frem til tæppet, hvor hunden villigt skal gå hen, lægge sig og forblive i ro i 10 sek. Førerne må give hunden et hjælpesignal 2 gange under øvelsen. Fører går derefter til hunden.
For at bestå skal hunden gå fremad på førerens signal og berøre den medbragte ”seng”.

5. STOPPE HUNDEN
Hunden bevæger sig frit omkring sammen med fører uden line. Når hunden er 15 meter fra føreren, kaldes hunden hjem. Når hunden har en afstand af på mindst 5 meter fra fører, stoppes hunden og kommanderes i enten sit, stå eller dæk. Fører går derefter til hunden og sætter line på. For at få hunden på den rette afstand kan man evt. kaste en godbid eller et stykke legetøj, sætte den af, eller dommeren kan holde hunden.

6. SIDESKIFT
Føreren står stille og får sin hund i sit, først på venstre side. Derefter går ekvipagen 2 meter frem. Føreren standser op og skal herefter få hunden i sit på sin højre side.

7. HUND I POSITION UNDER GANG
Hund og ejer går følge uden line i klappeafstand. Efter ca. 5 meter sættes hunden af, og fører fortsætter ca. 5 meter fremad, samler en genstand op, vender rundt, går forbi hunden, vender rundt og tager hunden med videre i følge uden line i klappeafstand. Efter ca. 5 meter stopper føreren, hunden sætter sig ved fører og får linen sættes på igen.

8. FRIT FØLGE FORBI MAD OG GENSTANDE
Hunden følger fører uden line i klappeafstand forbi mad og/eller diverse genstande på en distance på ca. 10 meter, der skal minimum passeres 3 ting, hvoraf den ene skal være mad. Hund og fører går slalom mellem de udlagte ting.

9. POSITION PÅ AFSTAND
Fører kommanderer hunden i valgfri position (sit, stå eller dæk) og går 3 meter væk. Herefter skal hunden skifte mellem 2 valgfrie positioner og lave i alt 3 positionsskift. Fører informerer dommeren om, hvilke 2 positioner, der vil blive benyttet. Når sidste positionsskifte er udført, går fører tilbage til hunden og sætter linen på.

10. HUND I RO
Fører sidder ned med hunden på enten højre eller venstre side. Når hunden er helt rolig, passerer der først en fremmed person tæt forbi, dernæst en medkursist med hund og til sidst en fremmed person på cykel. Den eller de fremmede personer må ikke være medkursist eller instruktør. Fører må gerne snakke eller på anden måde berolige hunden.

11. ANSVAR OG PLIGT SOM HUNDEEJER
Fører besvarer 15. relevante spørgsmål enten mundtligt eller skriftligt om hundeejerens ansvar og pligter i dagligdagen, hvoraf 7 skal besvares korrekt for at bestå.

12. SØG
10 beholdere stilles i tilfældig orden, ikke på en række. Der vil være godbidder eller en anden form for fært i de 5. Hund og fører skal udpege de 5 rigtige beholdere. For at bestå skal de 5 beholdere udpeges.
Fører medbringer selv godbidder eller anden form for fært.

13. TRICKS – 3 forskellige, heraf vælger hundeføreren ét af nedenstående tricks på dagen.

A. Bakke
Hunden kan stå foran ejer, og herfra dirigeres hunden til at bakke mindst 4 kropslægder.

B. Pray
Hunden sidder med begge forpoter på førerens arm og tager hovedet ned mellem sine forben og under førers arm.
For at bestå, skal hunden holde positionen i mindst 1 sekund.

C. Rydde op
Der placeres 3 genstande, som føreren medbringer, sammen med 2 andre genstande på ca. 5 meters afstand. Hund skal på kommando hente de 3 genstande og lægge i en kurv/kasse. Dommeren bestemmer, hvilken rækkefølge genstandene skal hentes i. Kurven/kassen medbringes af føreren selv.

14. HELHEDS INDTRYK
Her kan hund og fører belønnes med 1-10 point for samarbejde og motivation.

DKK´s Hverdags Lydigheds Træning er et tilbud til alle hunde over 6 måneder og deres ejere. Ved hjælp af moderne træningsmetoder og relevante aktiviteter lærer både hund og fører at begå sig i det offentlige rum, og i træningen indgår såvel praktiske som teoretiske elementer. (Tidligere Kørekort til Hund)

Langt de fleste af Danmarks ca. 500.000 hunde er familiehunde, hvilket for størstedelen betyder, at de reelt er blevet "arbejdsløse" - de skal ikke længere udføre det arbejde, hunderacen i sin tid blev "designet" til: For hyrdehundenes vedkommende at hyrde får, for slædehundenes at trække tunge læs over lange afstande og for vagt- og gårdhundene at passe på matriklen eller slå rotter ihjel osv.

Derfor er der mange af de danske hunde, der bliver opfindsomme og selv vælger, hvad deres daglige arbejde - mens deres mennesker er væk fra flokken - skal bestå af. Måske bliver hundens kontakt-, aktiverings- og træningsbehov ikke tilgodeset, eller måske har ejerne ikke haft fokus på hundens behov for et aktivt liv uden for havelågen.

For at tilgodese såvel familiehundenes som hundeejernes behov for aktiviteter og socialt samvær tilbyder DKK Hverdags Lydigheds Træning, som giver hunde og ejere mulighed for at lære, hvordan de i teori og praksis kan begå sig i samfundet.

Hverdags Lydigheds Træning tilbyder aktiviteter for hunde i alle aldre (over 6 måneder), fra unghunde til "pensionister" og på forskellige niveauer, så stort set ethvert behov er dækket. Hverdags Lydigheds Træning er opdelt i 3 niveauer - bronze, sølv og guld.

Programmet er ikke konkurrencebetonet, men hvert enkelt træningsforløb afsluttes med en prøve. Hund og ejer skal som et team klare samtlige momenter i det pågældende niveau for at bestå.

Hvad lærer du til Hverdags Lydigheds Træning?
I Hverdags Lydigheds Træning stiger sværhedsgraden i øvelserne fra niveau til niveau - på laveste niveau skal hund og ejer bl.a. vise, at hunden er ID-mærket som loven foreskriver, at hunden kan følge ejeren i løs line og vente roligt ved havelågen. På sølv- og guld-niveauerne skærpes kravene til teamet, og nu på guld-niveau skal ejeren kunne standse den løse hund, når den er på vej væk, ligesom hunden skal komme, når ejeren kalder, og gå i kurven, når den bliver bedt om det.

På alle tre niveauer skal ejeren svare rigtigt på flere relevante teoretiske spørgsmål omkring pligter og ansvar forbundet med det at holde hund.
Der udleveres et diplom til ekvipagen, når denne har bestået. Bronzeniveauet skal være bestået, før du kan fortsætte på sølvniveau, og ligeledes skal sølvniveau bestås, før hund og ejer avancerer til guldniveau.

I træning såvel som ved opnåelse af Hverdags Lydigheds Træning lægges der meget stor vægt på ejerens evne til at motivere sin hund og hundens arbejdsglæde. Der lægges ligeledes stor vægt på ejerens evne til at forudse situationer og håndtere hunden hensigtsmæssigt - med forståelse for sit ansvar over for hunden, naboer og samfundet generelt.

Målet er, at hundene bliver glade, dygtige og velfungerende, til glæde for ejerne og ikke til gene for de medborgere, der er knap så begejstrede for vores firbenede venner.

Det med småt:
For at deltage i træning i DKK, skal din hund være vaccineret mod parvovirus, og du skal have tegnet en ansvarsforsikring på hunden.
Du skal være medlem af DKK, og din hund skal kunne træne sammen med andre hunde, dvs. at den ikke må udvise aggressiv adfærd, og du skal have kontrol over den, så den ikke løber væk eller løber hen og forstyrrer de andre hunde.
Tilbage til indhold